Morze, morze ...                   Sea, sea ...

Kto ?

Mirosław Węsiora – rocznik 1959;
od urodzenia mieszkaniec Gdańska,
z wykształcenia polonista;
autor zdjęć do wielu wydawnictw reklamowych, promocyjnych, książek, albumów, pocztówek i kalendarzy;
nagrody i udział w konkursach fotograficznych; były prezes Pomorskiego Klubu Fotografów Reklamowych; po latach aktywnego działania w branży reklamowej skupia się na fotografii wybitnie kreacyjnej w której materiał zdjęciowy polaroid staje się obiektem manipulacji; temat morski z racji zamieszkania od zawsze obecny na jego zdjęciach; atelier w swoim W&O Studio Fotografia; uwielbia klimat Bieszczad i czeskiej Prahy; wyjazdy do wielu krajów Europy ( Albania, Austria, Francja, Włochy, Grecja, Niemcy, Szwecja, Dania, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina), Rosji i Chin.

Who?

Mirosław Węsiora - born in 1959;
resident of Gdańsk/Poland from birth,
polonist by education;
author of photos for many advertising and promotional publishers, books, albums, postcards and calendars;
awards and participation in photo contests; former president of the Pomeranian Club of Advertising Photographers; after years of active activity in the advertising industry, he focuses on highly creative photography in which the polaroid photo material becomes an object of manipulation; the maritime theme, due to his residence, has always been present in his photos; atelier in their W&O Studio Fotografia; loves the atmosphere of the Bieszczady Mountains and Czech Praha; trips to many European countries (Albania, Austria, France, Italy, Greece, Germany, Sweden, Denmark, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine), Russia and China.
Send a message / Wyślij wiadomość